top of page
Search

Perinnetiedon tallennusta ja digitaalista tarinankerrontaa


Kuvakaappaus Marina Falevitchin ja Arto Saijetsin lyhytelokuvasta

 

Dokumentointi on ollut merkittävä osa Dialogia ja kohtaamisia arkisella -hanketta. Hankkeessa on tallennettu, tuotettu ja jaettu tietoa saamelaisesta yhteiskunnasta, elinkeinoista ja kulttuurista. Olemme tuottaneet hankkeessa yhteensä satoja tunteja video- ja äänitallenteita perinteisiin elinkeinoihin, duodjiin, ympäristön havainnointiin ja saamelaiseen ruokakulttuuriin ja -perinteisiin liittyen. Tämän on ollut mahdollista paikallisten asiantuntijoiden, elinkeinojen harjoittajien ja perinnetiedon haltijoiden kanssa tehdyn yhteistyön avulla. Hankkeessa tallennettu aineisto arkistoidaan Oulun yliopiston alaisuudessa toimivan Giellagas-instituutin ylläpitämään Saamelaiseen kulttuuriarkistoon ja Kansallisarkiston alaisuudessa toimivaan Saamelaisarkistoon Inariin. Tämän lisäksi olemme tehneet yhteistyötä Arctic Indigenous Design Archives (AIDA) -hankkeen kanssa, joka myös tuo näkyväksi DEA-hankkeessa tuotettua aineistoa. Aineistot ovat saatavilla arkistoista arkistojen sopimus- ja käyttösääntöjen mukaisesti.


Digitaalisen dokumentoinnin avulla on ollut mahdollista tallentaa, tehdä näkyväksi ja jakaa paikallista osaamista ja perinnetietoa. Tallennetun aineiston pohjalta olemme tuottaneet lyhytdokumentteja, jotka kuvaavat perinnetietoa ja paikallista osaamista pohjoissaamen kielellä. Dokumentointityö ja digitaalinen tarinankerronta on tuonut yhteen paikallisia toimijoita, asiantuntijoita ja perinnetiedon haltijoita, joita ilman elokuvia ei olisi syntynyt. Hankkeessa tehty tallennustyö ja siihen pohjautuvat lyhytdokumentit tuovat esiin mitä onnistunut dokumentointi voi parhaimmillaan tuottaa: olemme saaneet talteen ainutlaatuista ja katoavaa perinnetietoa ja arvokasta ruokaperinteisiin ja -kulttuuriin liittyvää aineistoa, jollaista ei ole aiemmin tallennettu.


Keskusteltaessa saamelaisesta kulttuuriperinnöstä ja perinnetiedosta sekä niiden tallentamisesta ja jakamisesta tulee kiinnittää erityistä huomiota immateriaalioikeuksiin. Alkuperäiskansakontekstissa immateriaalioikeuksiin liittyvät keskustelut koskevat etenkin perinnetietoa ja sen suojaamista, joka on ollut myös keskeinen eettinen teema Dialogia ja kohtaamisia arktisella -hankkeessa. Olemme pyrkineet luomaan kestäviä käytäntöjä saamelaista kulttuuriperintöä koskevan tiedon tallentamiseen, jakamiseen ja tuottamiseen. Näin ollen olemme kiinnittäneet erityistä huomiota siihen, miten hankkeen aikana tuotettua ja tallennettua tietoa arkistoidaan ja jaetaan kestävästi. Olemme pyrkineet luomaan käytäntöjä, jotka tukevat saamelaista yhteisöä ja kulttuuria parhaalla mahdollisella tavalla.


Hankkeessa tuotettuja dokumenttejä on esillä vain rajatusti, sillä tallenteet sisältävät sensitiivistä tietoa ja erilaisten immateriaalioikeuksien väärinkäytösten ehkäisemiseksi pyrimme suojaamaan myös elokuvissa esiintyviä henkilöitä. Tämän lisäksi olemme huomioineet erilaisten media-alustojen käyttösäännöt ja -palveluehdot, jotka myös voivat vaikuttaa esimerkiksi palvelualustoille ladatun tiedon omistusoikeuksiin. Toivomme, että hankkeessa tuotettu saamelaista perinnetietoa koskeva aineisto ei leviäisi verkossa ja muualla hallitsemattomasti.


Dialogia ja kohtaamisia arktisella -hankkeen tullessa päätökseen haluamme esittää verkkosivuillemme muutaman hankkeessa tuotetun lyhytelokuvan. Niilo Aikion dokumentti kuvaa perinteistä hirvenpyyntiä Utsjoella. Aikio on yksi ainoista perinteisen hirvenmetsästyksen taitajista ja hänen toiveenaan on, että tämä tieto ja taito pysyisi tallessa, jonka vuoksi haluamme julkaista dokumentin pohjoissaamen-, suomen- ja englanninkielisillä tekstityksillä. Dokumentin tekemiseen on osallistunut Niilo Aikion lisäksi Ailu Valle ja Mikkâl Morottaja. Tämän lisäksi haluamme esittää Marina Falevitchin ja Arto Saijetsin järvikalastukseen liittyvän videon, joka on tunnelmallinen kuvaus Arton synnyinseuduista ja kalastukseen liittyvästä elinkeinosta. Lyhytdokumentissa on tekstitykset pohjoissaameksi ja englanniksi.


Haluamme kiittää yhteistyöstä kaikkia hankkeen toimintaan osallistuneita ja toiminnan mahdollistaneita henkilöitä ja tahoja. Ollu giitu buohkaide!


Linkkejä arkistoihin:

  • https://www.oulu.fi/fi/yliopisto/tiedekunnat-ja-yksikot/humanistinen-tiedekunta/giellagas-instituutti/saamelainen-kulttuuriarkisto

  • https://arkisto.fi/saamelaisarkisto

  • https://kansallisarkisto.fi/aida/fi/mika-on-aida


Kirjoittanut Mari Viinikainen, Lapin yliopisto


Dokumeanta ealgabivddus davvisámegillii


Dokumentti hirvenpyynnistä suomenkielisellä tekstityksellä


Documentary about traditional moose hunting with English subtitles


Guollebivdu – jávrebivdu SMELakefishing ENG


174 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page